XIII Podkarpacka Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Lekarzy Dentystów

XIII Podkarpacka Konferencja

Naukowo – Szkoleniowa Lekarzy Dentystów

Hotel „Rzeszów”, 11-12.10. 2019 r.

11.10.2019r. ( piątek )

OD 8:00 !!!   REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:00 – 9:15 OTWARCIE KONFERENCJI

9:15-10:15

Zasady diagnostyki i leczenia niektórych chorób błony śluzowej jamy ustnej w gabinecie stomatologicznym”

Prof. dr hab. Maria Chomyszyn – Gajewska

10:15 – 11:15

„Leczenie implantoprotetyczne”

Dr n. med. Paweł Witek

11:15-11:45 PRZERWA KAWOWA

11:45-12:45

„Zmiany w jamie ustnej w przebiegu wybranych chorób krwi”

Prof. dr hab. Maria Chomyszyn – Gajewska

12:45-13:45

„Planowanie i wykonanie rekonstrukcji zwarcia metodą bezpośrednią  i pośrednią”

Dr n. med. Paweł Witek

13:45- 14:45 OBIAD

14:45 – 15:45 

„Bezpieczeństwo lekarza wykonującego praktykę stomatologiczną”

Lek. dent. Jerzy Gryko

15:45-16:45

„Pacjent z obciążeniami kardiologicznymi w gabinecie stomatologicznym”

Dr n. med. Maria Nowak

16:45 – 17:00 PRZERWA KAWOWA

17:00 -17:45

EDM nadchodzi  –praktyczne  przedstawienie różnic w wprowadzaniu  wizyt do  różnych programów”

17:45- 19:15                                                                                                                 

„Endodoncja regeneracyjna i nie tylko…”  Cześć 1    

Prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

20:00  Spotkanie koleżeńskie  w klubie „ Piekiełko”

( w spotkaniu mogą brać udział również osoby towarzyszące i osoby nie będące uczestnikami konferencji)

12.10.2019r. ( sobota )

9:00 – 10:00  

„Rozmiar ma znaczenie ? /Size matters ?/ Od implantów krótkich do zygomatycznych / From short to zygomatic implants”

Prof.PhD. Javier González Lagunas

10:00 -11:00  

„Pisemna zgoda na leczenie w stomatologii – przymus, konieczność, fanaberia czy polisa ubezpieczeniowa”

Mec.  Arkadiusz Jóźwik                                                                                                                                                                                         

11:00-11:30 PRZERWA  KAWOWA

11:30- 12:30                                                                                                                                                            „Dokumentacja medyczna w gabinecie stomatologicznym – praktyczne uwagi z  sali sądowej” Mec. Arkadiusz Jóźwik                                                                                                                    

12:30 14:00    

„Endodoncja regeneracyjna i nie tylko…”  Cześć 2

Prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

14:00                                                                                                                                       SESJA  SAMORZĄDOWA – POSIEDZENIE KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ                                                                                                                             

19:00

BANKIET JESIENNY – zabawa przy muzyce live !!!