Dane osobowe

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA DLA KLIENTA

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (zwanym dalej RODO), informuję, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prodental Sp. z o. o. z siedzibą w Świlczy 147 G/1, 36-072 Świlcza, adres e-mail: prodental@prodental.com.pl, numer telefonu 17 850 42 70.

 

Dane będą przetwarzane w celu:

  • realizacji zamówienia (w związku z art. 6 ust. 1 pkt b RODO), realizacją płatności w ramach wykonania zawartej umowy (w związku z art. 6 ust. 1 pkt b RODO), realizacją obowiązków rachunkowych i podatkowych na podstawie przepisów prawa (w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach związanych z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym  do zrealizowania zamówienia;
  • wysłania informacji handlowych, jeżeli wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na otrzymywanie takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na wysyłce informacji marketingowych (w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest niezbędne do otrzymywanie informacji handlowych;
  • udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość pocztą elektroniczną oraz za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes (w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest niezbędne do udzielenia informacji;
  • podejmowania aktywności na portalach społecznościowych, gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką (w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne.

 

Administrator może ujawniać dane osobowe wyłącznie podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych zadań i usług na rzecz Administratora.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz do organizacji międzynarodowych.

 

Dane osobowe będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, wyłącznie dla celów marketingu bezpośredniego sprzedawcy, w tym przygotowania zindywidualizowanej oferty na podstawie osobistych preferencji, przy czym przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania.

 

Ma Pani/Pan prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.